Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Altyn Bank төлемдер мен ақша ағымдарын басқару қызметтерінің кең спектрін ұсынады. Altyn Online электрондық банк жүйесі арқылы, Клиенттер өздерінің шоттарына қолжеткізуге, төлемдер жасауға, сондай-ақ хабарламаларды және ілеспе құжаттарды электрондық түрде жолдауға мүмкіндігі бар.

Altyn Online — өзін замануи ретінде танытқан, ыңғайлы интерфейс пен қаржы қаражаттарын нақты уақыт режимінде басқару мүмкіндігі бар электрондық банк қызметтерінің платформасы болып табылады.

Төлемдер мен, ақшалай өтімділік басқармасы

Altyn Bank төлемдерді жүргізу және ақшалай өтімділікті басқару үшін өз клиенттеріне әр түрлі шешімдерді ұсынады. Біз Сізге компанияның ақша ағымдарын тиімді басқару, жергілікті және халықаралық төлемдерді тез және оңай жүзеге асыруға комектесеміз. Әлемнің ірі Банктерімен корреспонденттік қарым-қатынастар, Сіздің мәмілелеріңізді көптеген әлемдік валютада өңдеуге мүмкіндік береді.

Сіздер өз шоттарыңыз арқылы төлемдер жасауға, салымдар ашуға, хабарлама жіберуге және ілеспе құжаттарды электрондық түрде Altyn Online жүйесі арқылы жіберуге мумкіндігіңіз болады.
Altyn Bank кәсіби командасы сізге қажетті қолдау көрсетеді және кызмет көрсетудің жоғары-деңгейін қамтамасыз етеді.

Altyn Online Интернет-банкингі
Altyn Online интернет-банкинг жүйесі Сіздің шоттарыңызды басқаруға және операцияларды онлайн режимінде жүргізуге мүмкіндік береді.

Қол жетімді операциялар тізімі:

 • ұлттық валютада аударымдарды жүзеге асыруға арналған электрондық төлем тапсырмаларын қабылдау;
 • шетелдік валютадағы аударымдарды жүзеге асыруға арналған электрондық төлем тапсырмаларын қабылдау;
 • Клиенттің шетелдік валютаны айырбастауына (сатып алу/сату/ айырбастау) электрондық өтініштер қабылдау;
 • Клиентке электронды түрде үзінді көшірмелер беру (Шот және, ақша қозғалысы жайлы берілетін үзінді көшірмелер, ағымдағы күн бойынша берілетін алдын-ала үзінді көшірмелер);
 • келісімшарттың есептік нөмірін тіркеуге арналған өтініштердан басқа, экспорт-импорттық валюталық бақылау қатысушыларынан валюталық бақылауға байланысты құжаттарды қабылдау (келісімшарттар, инвойстар, келісімдер, төлемге арналған шоттар, қосымша келісімдер және т.б.);
 • хаттармен (хаттар, сұраныстар, ескертулер, нұсқауларды жою/тоқтата тұру туралы өкімдер және т.б.) алмасу;
 • жинақ ақшалар шотын ашуға/жабуға және банктік салым жасауға/алуға арналған өтініштерді қабылдау және банк салымы шарт талаптарына сай басқа операциялар;
 • Банкте Клиенттің қосымша, ағымдағы шоттарын ашу/жабу және, ағымдағы шот шарты талаптарына сай басқа операциялар;
 • корпоративтік төлем карточкасын шығаруға/қайта шығаруға, лимиттер мен шектеулерді қоюға/өзгертуге, карточкаға шек қоюға, корпоративтік төлем карточкасы мен карточкалық операцияларға арналған, ағымдағы шотты жабуға және даулы транзакцияны қарастыруға арналған өтініштерді қабылдау.
 • Банкпен келісілген, өзге қүжаттарды қабылдау.

Altyn Online интернет-банкинг жүйесін пайдалану артықшылықтары:

 • нақты уақыт режимінде төлемдерді қадағалап отыру;
 •  Банк және Сіздің бухгалтерлік бағдарламасымен (1С: Предприятие/SAP) ақпарат алмасу (төлемдер, үзінділер, валюта бағамдары және т. б.);
 • төлем тапсырмасының деректемелерін анықтамалықтарды қолдана отырып автоматты толтыру (қызметкерлер, контрагенттер, шетел банктері және т. б.);
 • ұзақ кезең ішінде төлем құжаттарының мұрағатын жасау;
 • Банкпен, бекітілген ілеспе құжаттар мүмкіндігімен, ақпараттық хаттармен жедел алмасу;
 • төлемнің дайындау сатысында жасалатын ыңғайлы және икемді тексеру алгоритмдері;

Altyn Online интернет-банкинг жүйесіне қосылу үшін:

 • «Altyn Online» жүйесіне қосылу өтінішіне қол қою қажет;
 • жүйедегі тиісті операцияларды жүргізуге уәкілеттік ететін Пайдаланушыларды өз бетінше анықтау қажет;
 • бағдарламамен жұмыс істеу үшін жұмыс орнын дайындау

 Заңды тұлғаларға арналған тарифтері 01.06.2018 ж. күшіне енеді (PDF, 506 КБ)