Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

«Altyn Bank» акционерлік қоғамы (China Citic Bank corporation Limited ЕБ)

БСК - ATYNKZKA
БСН - 980740000057
SWIFT - ATYNKZKA

Теңггемен жасалатын аударымдар үшін

Теңгемен жасалатын төлем тапсырмаларын толтырған кезде жолдар келесі түрде толтырылады:

Алушы – жеке тұлғаның ТАӘ немесе заңды тұлғаның атауы,
ЖСК – алушы нөмірінің шоты (жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның),
ЖСН/БСН – жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның жеке өзінің ЖСН/БСН
БСК ATYNKZKA
Алушының Банкі – «Altyn Bank» акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Еншілес банкі)