Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Корпоративтік сервис басқармасы

+7 (727) 259 69 22, customerservice@altynbank.kz

Дистанциялық банктік қызымет көрсету (Altyn Online and Altynhost)

+7 (727) 259 69 98

Сауданы қаржыландыру және кассалық төлемдер операция басқармасы

+7 (727) 356 61 83

+7 (727) 356 62 13

+7 (727) 356 62 42