Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Импортталатын тауар үшін төлеуді іске асыруға дейін Сіздің серіктесіңіз сатып алынатын тауардың сапасы, саны және жеткізу мерзімдері бойынша шарттық талаптарды орындағанына көз жеткізу аса маңызды болады. Altyn Банкінен алынатын аккредитивтерге орай Сіз жеткізушілермен жұмыс істеген кезде өзіңіздің ақша ағындарыңызды оңтайлатып, импорттық тәуекелдерді барынша төмендете аласыз.

Халықаралық есеп айрысулардың ерекшеліктерін түсіне отырып, біз:

  • қаржылық тәуекелдерді төмендетуге;
  • ақша ағындарын оңтайлатуға мүмкіндік беретін әр түрлі құжаттамалық аккредитивтер ұсынамыз.