Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Altyn Банктің импорттық қаржыландыру жөніндегі шешімдері арқылы өзіңіздің ақшалай ағындарыңызды оңтайлатып, өз бизнесіңізді қорғаңыз. Altyn Банкі ұсынатын құрылымдалған импорттық қаржыландыру импортталған тауар үшін төлем мен кейінгі сатулардан түсім алу арасындағы ақша ағымдарының үлкен айырмашылығына жол бермеу мүмкіндігін береді. Барлық шешімдер жеке, Сіздің компанияңыз жүргізетін әр жеке операцияның ерекшелігі мен сауда циклына сай келетін болып табылады.