Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77
Осы депозиттік калькулятор тек қана ақпараттық мақсаттарда және Клиенттің ыңғайлылығы үшін ұсынылған. Есептелген пайданың сомасы мерзімдік салымды ашу күніне байланысты болып, есептелген пайданы төлеу күні демалыс күніне келетін жағдайда өзгерілуі мүмкін. Осыған байланысты есептелген Кесте индикативті болып табылады және есептелген сыйақының (пайданың) нақты сомасы көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.