Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Егер Сіз ыңғайлы және қауіпсіз әлемнің кез келген банкте ашылған алушының банктік шотына ақша аудару немесе аударымды алғыңыз келсе, халықаралық аударымдар «SWIFT» жүйесін пайдаланыңыз.

Жіберу географиясы: шексіз

Жіберу валютасы:

 • USD (АҚШ доллары)
 • EUR (ЕВРО)
 • CHF (Швейцария Франкі)
 • GBP (Фунт стерлинг)
 • JPY (Жапон йенасы)
 • RUB (Ресей рублі)

Ескертпе: Интернет-банкинг арқылы халықаралық аударымдарды тек келесі валюталарда жіберуге болады:

 • USD (АҚШ доллары)
 • GBP (Фунт стерлинг)
 • EUR (ЕВРО)

Аударымды алу уақыты: 3-тен 5 жұмыс күні.

Ағымдағы шоттардан «SWIFT» жүйесi бойынша халықаралық аударымдардың  негізгі артықшылықтары:

 1. Aқша аударымдарын жіберу және алу рәсімдерiнiң жеңілдігі;
 2. қаражаттың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 3. Банктер арасындағы есеп айырысуды қамтамасыз ету;

«SWIFT» жүйесi бойынша халықаралық ақша аударымдар жіберу немесе қабылдау кез келген филиалдарда / кеңселерде iстеу мүмкін немесе интернет-банкинг арқылы АҚ Altyn Bank шоттары міндетті қатысуымен.

Аударымдарды жіберу және алу тәсілдері:

Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына халықаралық аударымдарды жіберген кезде келесі мәліметтерді ұсынуы тиіс:

 • Жіберуші жеке басын куәландыратын құжат
 • Бенефициардың толық аты-жөні
 • Бенефициардың шот нөмірі
 • Бенефициардың мекен-жай (Қала, мемлекет)
 • Бенефициардың банк SWIFT/BIC Code/ немесе бенефициардың басқа банктік сәйкестендіру коды

Ескертпе:
қажеттілігі туындаған жағдайда шетел валютасын аудару үшін делдал банктің SWIFT кодын қамтамасыз ету.

Ресей рублімен аударымдар үшін, келесi деректемелерді қамтамасыз етуге тиіс:
Бенефициар ЖСН-ы (заңды тұлғалар үшін 10 таңбалы, жеке тұлғалар үшін 12 таңбалы);
Бенефициар РРС-ы (заңды тұлғалар үшін 9 таңбалы)
Валюталық мәміле түрі коды (5 таңбалы)

Ескертпе: Aғымдағы шоттар SWIFT жүйесі арқылы халықаралық аударымдарды жіберген кезде корреспондент банктер / брокерлер / бенефициарлардың шоты комиссияның ескеру қажет, себебi бенефициар банкке аудару делдал банк алымдар кем соманы алады

Төлеу орындау үшін ұстап қалу комиссия нұсқалары келесi:

OUR - Тапсырыс беруші банк комиссиясымен осы төлемді жүзеге асыратын тартылған банк шығындарын төлейді;
BEN - Осы төлеу жүргiзуге қатысатын комиссия банктер берілетін сомасынан тарифтеледі;
SHA - Тапсырыс беруші Банк комиссиясын және төлеуді жүзеге асыратын банктердің тартылған комиссиясын төлейді олар орын алса аударылған сомасынан тарифтеледі

Маңызды! Егер МТ103-те USD-да «ОUR»  өрісi көрсетілген болса, тек Банктiң Банк-корреспондентi толық көлемде төлем жасауға, ал одан кейінгі төлем тізбегі қатысушылар алушыға байланысты мөлшерінде олардан комиссия жинай алады төлем жүйесінің жұмыс істеуін ерекшеліктерімен байланысты.

Ескертпе: Банк үшінші тарап шығындарды нәтижесінде клиентке банк шеккен барлық шығындарды тағайындауға құқығын қалдырады (корреспондент-банк / делдал банк / банк бенефициар)

АҚ Алтын банктік аударым( Еншілес банкі АҚ Қазақстан Халық Банкі), клиенттерінің пайдасына басқа банктерден ақша аударымдарын жібергенде мына деректемелерді көрсету қажет:

Теңгемен төлемдер бойынша:
Бенефициардың шот нөмірі (20 таңбалы)
Бенефициардың атауы
Бенефициардың ЖСН-ы (12 таңбалы)
Код (Бенефициардың коды 2 таңбалы)
Бенефициар банктің БСК - ATYNKZKA
Төлеу деректемелері

Шетел валютасындағы төлемдер бойынша:
Бенефициардың шот нөмірі (20 таңбалы)
Бенефициардың атауы
Бенефициардың ЖСН-ы (12 таңбалы)
SWIFT Бенефициар Банкі - ATYNKZKA
Төлеу деректемелері

Ескертпе: Ресей рублімен аударымдар үшін SWIFT кодына қосымша банктің атауы көрсетілуi керек ATYNKZKA - «AO Altyn Bank Қазақстан Халық Банкі АҚ ЕБ)»

Банк филиалдарында / кеңселерінде аударымдарды алу үшін:
Алушының жеке басын куәландыратын құжат  қажет.

Корреспондент-банктердің деректемелері:

USD төлемдер бойынша:
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT: BKTRUS33
Корреспонденттiк шотынын нөмірі : 04 462 800
THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT: IRVTUS3NXXX
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 890-1314-730

EUR төлемдер бойынша:
Commerzbank AG, Frankfurt
SWIFT: COBADEFF
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 400887888600EUR
Deutsche Bank AG, Frankfurt
SWIFT: DEUTDEFF
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 100-9478223-00 EUR

GBP төлемдер бойынша:
Commerzbank AG, Frankfurt
SWIFT: COBADEFF
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 400887888600GBP

CHF төлемдер бойынша:
Commerzbank AG, Frankfurt
SWIFT: COBADEFF
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 400887888600CHF

RUB төлемдер бойынша:
ОАО НБК-Банк
БИК 044525637, Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО 30101810945250000637
Корреспонденттiк шотынын нөмірі: 30111810000000000001