Байланыс Орталық +7 (727) 259 69 00
+7 (727) 330 57 77

Құрметті Клиенттер!

Келесі Банк операциялары бойынша Операциялық уақытты хабарлаймыз. Опеациялык сағат 9.00-ден басталады:

      1. Банк филиалдарында/бөлімшелерінде жүргізілетін операциялар:
               a. Ұлттық және шетел валютада жасалынатын төлемдер мен аударымдар — 14.00-ге дейін;
               b. Банк кассалары арқылы ағымдағы шотты толтыру/қолма-қол ақшаны шешу — 18.00-ге дейін;
               c. Банк кассалары арқылы кредиттік карточкаларды толтыру — 18.00-ге дейін;
      2. Қашықтан кіру жүйесіндегі операциялар:
               a. Ұлттық және шетел валютада жасалынатын төлемдер мен аударымдар — 15.45-ке дейін;
               b. Кредиттік/дебеттік карточкаларды толтыру — 18.00-ге дейін;
      3. Шетел валютадағы кіретін аударымды қабылдау — 16.30-ға дейін.
      4. Ұлттық валютадағы кіретін аударымды қабылдау — 19.00-ге дейін.
      5. Банкомат/терминал арқылы кредиттік карточкалар/кредиттер бойынша берешекті өтеу — жұмыс күннің сағат 18.00-ге дейін.
      6. Р2Р аударымдары — 18.00-ге дейін.
      7. Кредиттік карточкаларды Р2Р аударымдары (карточкадан карточкаға) арқылы толтыру — 3 (үш) жұмыс күніне дейін.

Жоғарыда келтірілген Операциялық уақыттан кеш жасалынған операциялар келесі Операциялық күнмен орындалады. Жоғарыдағы операциялардан басқа операциялар үшін келесі операциялық уақыт қолданылады: 9.00-ден 18.00-ге дейін.